Tryckeriets Ordlista

Tryckeriets Ordlista

4+4 / 4+0

4+4 anger att fyrfärgstryck önskas på båda sidor, 4+0 anger att fyrfärgstryck önskas på en sida, och en sida otryckt.

CMYK

CMYK står för Cyan (blå), Magenta (röd), Yellow (gul) och Keycolor (svart). Dessa färger kallas primärfärger och används vid 4-färgstryckning. När olika rastertoner trycks på varandra bildas olika färgnyanser.

Digitaltryck

Vår digitala produktion blir allt större i takt med ökad efterfrågan och nyare teknik. Digitaltryck har inga begränsningar i antalet färger och kan ibland även kallas för fototryck.

Illustrator

Är ett ritprogram från företaget Adobe som är mer eller mindre standard för branschen för att ta fram och editera tryckunderlag (EPS-filer).

Kliché

Ett annat ord för startkostnad/schablonskostnad. Eftersom vi på Tryckstore inte tar ut några såna avgifter alls lär du som kund inte höra ordet så ofta.

Korrektur

Är en skiss där vi visar märkningens storlek och placering på produkterna ni önskar. För att undvika missförstånd måste vi alltid ha ert godkännande på ett digitalt korrektur innan vi trycker. Är ni inte nöjda med placeringen så begär ni att få det ändrat.

Logotyp

Varumärke som representerar företag/organisationer eller föreningar. Kan även benämnas som logga/ loggo.

Original

Är ett annat ord för tryckunderlag. Det motiv, logotyp eller text ni önskar trycka, brodera eller gravera. Originalet består av en vektoriserad EPS-/PDF/AI-fil.

PMS / Pantone

Pantone Matching System (PMS) är ett referenssystem för angivande av färgnyanser. Systemet är en internationell standard och hjälper till att specificera exakta tryckfärger.

Schablon

Ett annat ord för startkostnad/klichekostnad. Eftersom vi på Tryckstore inte tar ut några såna avgifter alls lär du som kund inte höra ordet så ofta.

Startkostnad

En engångskostnad som står för inställningarna av tryckmaskinen för ert tryck. En startkostnad är oberoende av antalet färger och betalas även vid en repeatorder.

Tryckfil

Är ett ord för det motiv, logotype eller text ni önskar trycka, brodera eller gravera. Originalet består av en vektoriserad EPS- eller AI-fil.

Tryckunderlag

Är ett ord för det motiv, logotype eller text ni önskar trycka, brodera eller gravera. Originalet består av en vektoriserad EPS- eller AI-fil. Vektor Eller vektorgrafik består av matematiska ekvationer som återger en bild. Tillskillnad från bitmap eller raster, som består av många små bildrutor (pixlar).

EPS

Är en förkortning för ordet Encapsulated PostScript. En EPS-fil kan göras hur liten eller hur stor som helst utan att vare sig kvalitet, proportioner eller färger förändras. Filtypen är standard inom tryckeribranschen.