Allmänna villkor

Allmänna villkor

Vi på Tryckstore strävar alltid efter att ha så god kommunikation och samarbete med kunder som möjligt, för att förenkla riktlinjerna i samarbetet presenterar vi nedan våra bestämda allmänna villkor. Samtliga lagda beställningar både digitala och fysiska är förbundna till dessa allmänna villkor.Tryckstore AB är en helhetsleverantör av trycksaker och är nedan kallad ”Säljare”. Kund är nedan kallad ”Köpare”. Beställningar görs av köpare antingen digitalt via hemsidan, e-post eller telefon, alternativt via fysiskt möte med representant från Tryckstore AB. I samband med en lagd order har köparen också godkänt att förhålla sig till Tryckstore AB’s allmänna villkor.

Utbud & Produkter

Samtliga produktbilder på Tryckstore.se samt våra kataloger skall ses som en fingervisning om produktens färg och utförande. Säljaren kan ej ansvara för att köpare upplever att märkning eller färgnyans ej återupplevs identiskt digitalt som fysiskt. Samtliga textilier som finns i Tryckstore ABs utbud är producerade utefter svenska och europeiska storleksmått. Det kan trots detta förekomma skillnader i storlekar, av den anledningen har Tryckstore AB storleksguider för varje enskilt plagg. Det är köparens ansvar att efterfråga en storleksguide innan lagd beställning om oklarheter kring storlekar finns.

Priser

Tryckpriser i kategorin textilier och arbetskläder avser litet tryck om max 12*12cm, för större tryck lämnar vi offert.
Samtliga priser på Tryckstore.se är angivna i Svenska kronor och är exklusive moms. Frakt, hanteringskostnader och emballage är ej inräknade i de presenterade priserna utan tillkommer och betalas av köpare. Säljaren äger rätt att när som helst justera priserna, detta görs normalt sett beroende på ändrade förhållanden i valutakurser och andra aspekter från tredje part.Tryckstore arbetar aktivt med att felaktiga priser och information ej skall förekomma, men tar ej ansvar för att det i undantagsfall kan ske.

Betalningsvillkor

Om Köpares kreditvärdighet av Säljaren bedöms som god, ges 30 dagar netto mot faktura. Kreditbedömning görs först efter godkänd order och Säljaren förbehåller sig rätten att ändra betalningsvillkor efter att Köparen har godkänt offert. Betalningsalternativ för företag och organisationer som ej är kreditvärdiga är förskott via betalkort, SWISH, alternativt med Bankgiro.Vid en situation då betalning ej är Säljaren tillhanda inom avtalad tid förbehåller sig Säljaren att debitera dröjsmålsränta (f.n. 24% per år). Köparen får i dessa fall även en påminnelsefaktura med en debiterad påminnelseavgift. Produkterna tillhör Säljaren fram tills det att full betalning erlagts för de beställda produkterna. Köparen erhåller rätten att inhämta produkter som trots förfallen betalningsdag ej betalats.

Märkning & Tryckta produkter

Sålda produkter med märkning av något slag kan upplevas ha nyansavvikelser eller ej motsvara de digitala förhandstitten. Detta beror på att datorskärmar visar färger i RGB/CMYK och att människans blotta öga alltid skildrar färger annorlunda än vad datorskärmar gör. Säljaren kan aldrig ta ansvar för att köparen upplever att slutgiltig produkt inte motsvarar kundens egna förväntningar. För att få ett så likt slutresultat som möjligt rekommenderar Tryckstore att kunden alltid dubbelkollar korrekturer och dessutom påtalar exakt vilka PMS-färger (Enligt Pantoneskalan Color Bridge Coated) man önskar använda sig av.Möjligheten finns i många fall för köparen att beställa ett provtryck mot en kostnad om detta önskas, detta skall isåfall skriftligen begäras innan påbörjad order från köparens sida. Exakt tryckplacering eller storlek kan inte garanteras från säljarens sida då majoriteten av trycken görs per hand av människor och är hantverk. Även här gör säljaren allt i sin makt för att efterlikna korrekturer så långt det går.Köparen ansvarar för att aktivt leta efter eventuella fel i korrektur och att skriftligen påpeka dessa till Säljaren innan korrektur godkänns och produktion inleds. Ansvaret för alla uppgifter så som produkt, produktfärg, produktspecifikationer, placeringen av tryck/logo, tryckfärger, logotyper, texter, typsnitt, stavning etc övergår på Köparen. Säljaren ansvarar ej för fel som inte är rättade. Leveranstid räknas alltid från godkänt korrektur. Säljaren reserverar sig för kvantitets-avvikelser i leverans med +/-10%. av varor med tryck. Levererat antal faktureras.

Leverans

Kostnad för leverans till Köpare sker alltid på Köparens bekostnad, om inte annat avtalats. Leveranstid är alltid en uppskattning och gäller från godkänd korrektur. Försenad leverans som beror på transportföretaget som av Säljaren fått i uppdrag att transportera varor tar Säljaren inget ansvar för. I de fall detta händer ska Köparen kontakta det aktuella transportföretaget. Köparen ansvarar för att i samband med beställning uppge en korrekt leveransadress med eventuell portkod samt att adressen är bemannad under arbetstid (vardagar mellan kl 8:00-17:00).Om den av Köparen angivna adressen inte är bemannad transportföretaget ska leverera produkterna (vardagar mellan kl 8:00-17:00) tillkommer en kostnad om 120 kr för avisering och ny utkörning. Efter 15 dagar returneras produkterna till Säljaren och då tillkommer även kostnad för returfrakt till Säljaren samt ny frakt till Köparen.Säljaren kan ej ta ansvar för att andra omständigheter hos tredje part försenar planerad leveransdag, detta är något ytterst sällsynt men ligger utanför säljarens möjlighet att påverka och ansvara för.

Returrätt

Samtliga varor produceras specifikt för Köpare vilket innebär att alla ordrar alltid är bindande. Köpare har rätt att ansöka om orderannullering av Säljare, och Säljaren tar beslut utifrån det enskilda fallet.

Referenser

Köparen godkänner att produkter som beställs används som digitala referenser på Säljarens Webbplats eller i samband med andra marknadsföringssyften.

Annullering

Om en order önskas bli annulerad av Köpare innan leverans har skett måste först ett godkännande från fabrik, tryckeri eller leverantör inhämtas och godkännas. Säljaren debiterar samtliga uppkomna kostnader, minimum 950 kr per order.

Reklamation

Varor som är felaktiga skall reklameras inom 7 dagar. Köpare ska då kontakta Säljaren skriftligen och reklamera de fel som inte uppkommit under transporten. Om fel uppkommit under transporten, ska Köparen vända sig direkt till transportören. Köpare har inte rätt till någon annan kompensation, än att en felfri vara skall levereras inom rimlig tid. Reklameras inte varan inom 7 dagar från varans mottagande, förloras rätten att åberopa felet.

Säljarens ansvar

Säljarens ersättningsskyldighet för styrkt skada är begränsad till 15% av Säljarens försäljningspris. Säljaren är dock inte ersättningsskyldig för den skada som Köpare lider genom Säljarens dröjsmål.Säljaren tar inget ansvar för indirekta förluster. Svensk lag skall tillämpas vid tolkning och tillämpning av detta avtal.